Kalpesh Electronics

16 Baliya Kaka Nagar Sheth's Vando Society, Opposite Krishna Cinema, Naroda, Ahmedabad-382325