Nisha Meternity Centre

Main Road,Jawahar Nagar,Mango, Jamshedpur-831001