Amrit Industries

Banglapara,Khetrajpur, Sambalpur-769000