Budharaja High School

Budharaja, Sambalpur-768000